Авторски права


Защита на авторските права в https://koeva-psychologist.blogspot.com :

1. https://koeva-psychologist.blogspot.com се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна.

2. Препубликуването на публикувани в https://koeva-psychologist.blogspot.com материали (или на части от тях) е възможно само след договаряне с мен чрез e-mail: mariyakoeva7@gmail.com). В този случай е задължително да се укаже, че аз съм автор и че материалът е от блога https://koeva-psychologist.blogspot.com и да се постави активна хипервръзка (https://koeva-psychologist.blogspot.com).

3. Никаква част от материалите в https://koeva-psychologist.blogspot.com не може да бъде използвана за комерсиални цели.

4. Авторските права на публикуваните в https://koeva-psychologist.blogspot.com ми принадлежат, защото аз съм техният създател и автор (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).

5. Използваните изображения (снимки, картинки, графики и подобно), са с CC0 Creative Commons (безплатни за търговска употреба, при които не се изисква признание на авторството) и неограничени от лиценз. При възникнали проблеми, моля незабавно се свържете с мен чрез e-mail: mariyakoeva7@gmail.com!

6. https://koeva-psychologist.blogspot.com не носи отговорност за действия на трети "лица", както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар