МОЯТА РАБОТА

Ежедневно се сблъсквате с различни предизвикателства, препятствия. Има периоди, в които се налага да вземете важно решение. Да се справите в трудна ситуация. Може да изпитвате потребност да поговорите с някой, който ще се фокусира върху проблема, без да Ви съди или “направлява” като ментор. Понякога е възможно да имате тайни, които не желаете да споделите пред семейство и/или приятели. А това да Ви попречи да потърсите подкрепа и съвет от тях.

Когато посетите психолог, той гарантира конфиденциалност на всичко, което му доверите в процеса на консултиране. Аз Ви предлагам защитено и спокойно пространство, в което да се чувствате сигурни и да споделите Вашите мисли, емоции и намерения, без да се притеснявате, че след сесията ще усещате чувство на дискомфорт и отхвърляне. Аз не Ви давам готови съвети и препоръки, а Ви помагам да си ги изградите, като в процеса на нашата работа обсъждаме проблема, който Ви води при мен, и алтернативи за справяне с него. Отговорността за Вашите решения е Ваша, а не на психолога. Понякога има казуси, които не се разрешават в рамките на само една консултация. Първата сесия е опознавателна и информативна. В нея ми споделяте кое Ви е накарало да потърсите професионална помощ, каква промяна търсите и заедно определяме как ще работим оттук нататък. Възможно е да изпитвате затруднения към кого да се обърнете - психолог, психотерапевт, психоаналитик или психиатър. Затова Ви предоставям линк с информация за това каква е дейността на всеки от тях - https://e-psiholog.eu/forum/index.php?topic=112.0. 

Мога да Ви бъда полезна при:

- повишена тревожност, провокирана от различни стресови събития;
- занижена самооценка;
- проблеми в двойката и семейството;
- трудности в отношенията с партньора;
- загуба или раздяла в семейството;
- житейски и професионални кризи;
- загуба на смисъл и удовлетвореност от живота;
- страхове;
- трудности с адаптацията;
- чувство за самота;
- придобиване на механизми за справяне със стресови ситуации;
- личностно себепознание и себереализация;
- управление на екипи;
- обучение и развитие;
- социални и лидерски умения;
- усещане за burn out;
- психологическа подкрепа в организацията;
- оказване на психологическа подкрепа на ЛГБТИ младежите и техните родители;
- психическо, физическо и сексуално насилие;
- употреба и злоупотреба с психоактивни и наркотични вещества.

Една от любимите ми мисли е на Уолтър Крайслер: "Съчувствам на човека, който никога не е изпитвал вълнение от работата си. Не само, че няма да постигне удовлетворение, но и няма да постигне големи успехи". Обожавам моята работа, за мен тя е призвание и сбъдната мечта.


Няма коментари:

Публикуване на коментар