МОЯТА ВИЗИТКА


Завършила съм бакалавърска степен Психология с педагогическа правоспособност - Учител по Психология, и магистърска степен Психология на управлението в ПУ "Паисий Хилендарски".

Към настоящия момент практикувам по специалността си в общинска структура. Работата ми е свързана с превенция на психоактивни и наркотични вещества. 

През последните 10 години съм част от екипа във форум за онлайн консултации и съм колумнист в е-списание "Психика". 

Професионален опит съм натрупала като психолог в ЦНСТДМБУ, доброволец към проект, насочен в подкрепа на деца и жени, които са жертви на насилие, участник в друго онлайн списание за психология, водила съм рубрика в списание за тийнейджъри, участвала съм в ТВ и радио предавания.

Преминала съм следните обучения:

- "Насоки за работа с младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества" с лектори Анджей Майхер и Анна Швед от Фондация "Стефан Батори", 24-25.02.2021

Няма коментари:

Публикуване на коментар